Samooskrba z električno energijo

Zaloga fosilnih goriv v svetu se zmanjšuje, njihovo pridobivanje je vedno dražje in nadzor nad viri imajo države ter velike korporacije, ki določaje cene uporabnikom.

Električna energija, ki jo kupujemo iz javnega elektro omrežja je vsako leto dražja in uporabniki ne moremo bistveno vplivati na to. Prav tako se omrežnina, ki nam jo zaračuna distributer določa matematično na osnovi porabljene energije in predstavlja polovico stroška, ki ga plačamo za energijo. Poglejte si zadnjo položnico za električno energijo in ugotovili boste, da omrežnina in ostali prispevki bistveno povečajo strošek energije.

 

Ste kdaj razmišljali o tem, da bi se sami odločili, katero energijo boste uporabljali in koliko boste zanjo plačali?

Rešitev je enostavna. Potrebujete pametno omrežje »The smart grid«, inteligentni sistem upravljanja z energijo v vašem domu.

V nadaljevanju vam predstavljamo inovativni sistem, ki temelji na proizvodnji električne energije iz male sončne elektrarne in upravlja porabo v notranjem omrežju porabnika med soncem, baterijami, električnim omrežjem in ostalimi alternativnimi viri energije.

 

Lastni odjem, lastna raba in pametna uporaba energije v vašem domu

Obstaja veliko možnosti, kje lahko prihranimo denar, le malo pa jih omogoča, da se nam hkrati ni potrebno odreči ugodju, ki smo ga navajeni. Predstavljaje si, da bi lahko postali energetsko neodvisni in bistveno znižali stroške električne energije. Sami bi lahko izbirali, katero vrsto energije boste kupili v določenem trenutku, odvisno od cene energije na trgu.

 

V Sloveniji uporabljamo dva izraza povezana z uporabo energije v notranjem omrežju objekta.

Lastna raba energije oz. lastna raba elektrarne je poraba, potrebna za delovanje proizvodne naprave. Energija se porabi v napravi ob delovanju.

Lastni odjem energije je vsaka druga vrsta odjema oz. porabe električne energije, ki ni nujno potrebna za delovanje proizvodne naprave. Uporabimo jo lahko za gospodinjstvo ali druge dejavnosti. Na elektroenergetski sistem smo priključeni preko istega prevzemno-prodajnega mesta kot proizvodna naprava. Odjemalec in proizvajalec energije sta na istem odjemnem mestu.

 

Najboljše poimenovanje sistema v praksi pa je samooskrba z električno energijo.

Samooskrba z električno energijo pomeni, da si del ali vso električno energijo, ki jo potrebujemo za gospodinjstvo proizvedemo sami. Proizvedemo jo s sončno elektrarno, ki je nameščena na strehi objekta. Če sončne energije ni dovolj, da bi pokrila vse porabnike, nam dodatno energijo zagotavljajo baterije, dodatni generatorji ali električno omrežje.

 

Sistem je modularen in se lahko sestavi glede na potrebe uporabnika. Za delovanje zadostujejo že sončne celice in razsmernik brez dodatnih baterij. V primeru, da se kasneje pokaže potreba po dodatnih elementih jih lahko enostavno dogradimo in povežemo v sistem.


Prednosti sistema za samooskrbo z električno energijo:

 1. Ne potrebujete elektro soglasja in proizvodne deklaracije (razen v primeru, da želite viške energije oddajati v javno omrežje).
 2. Za proizvajanje električne energije ni potrebno registrirati dejavnosti ali odpreti podjetje. Lastništvo elektrarne ne vpliva na našo dohodnino, pokojnino ali druge socialne prejemke.
 3. Elektrarna ne zahteva veliko prostora na objektu. Že 15m2 strehe je dovolj za 3kW elektrarno.
 4. Montaža sistema traja 2-3 dni in ne posega v obstoječo elektro inštalacijo.
 5. Takoj po zaključeni montaži in priklopu sistema začnete izkoriščati energijo iz obnovljivih virov in si znižujete stroške energije iz javnega elektro omrežja.
 6. Sistem je enostaven za montažo in se vgradi pred obstoječe merilno mesto (števec električne energije) na notranje omrežje objekta.
 7. Obstoječi električni priključek na objektu se prilagodi in ni potrebna menjava elektro omarice.
 8. Sami se odločate iz katerega vira boste porabili energijo (sončna elektrarna, vetrna elektrarna, baterije ali javno električno omrežje).
 9. Sami določate ceno električne energije, ki jo boste uporabili.
 10. Sistem omogoča učinkovit avtomatski nadzor nad porabo električne energije v objektu.
 11. Preko komunikacijskega vmesnika imate ažurne podatke o porabi energije v vašem domu.
 12. Pri pametni uporabi energije postanete popolnoma neodvisni od javnega električnega omrežja.
 13. V primeru izpada javnega električnega omrežja imate lasten neodvisen vir električne energije.

Pametno upravljanje z energijo je možno zaradi razvoja računalniške tehnologije v povezavi s senzorji v realnem času.


Pametni, hibridni razsmernik IMEON je bil razvit z namenom učinkovite uporabe obnovljive energije iz sonca in vetra. Fotonapetostni razsmernik in regulator sta združena v en sistem, ki avtomatsko preklaplja med dostopnimi viri energije. V primerjavi z ostalimi podobnimi sistemi takšna izvedba omogoča do 30% manj izgub energije.

 

IMEON je popolnoma avtomatiziran sistem, ki po vaših navodilih določa, katero energijo boste uporabili za lastni odjem. Omogoča vam, da bolje izkoristite lastno proizvedeno energijo iz sončne elektrarne ali vetrne elektrarne in jo porabite sami ali oddate v omrežje (v tem primeru morate pridobiti elektro soglasje in podpisati pogodbo z elektro podjetjem).

 

Porabo energije in delovanje sistema za samooskrbo lahko nadzorujete z aplikacijo IMEON OS. ONE. Deluje na vseh pametnih napravah, ki imajo dostop do spleta.

Aplikacija preko interneta omogoča daljinski nadzor nad delovanjem sistema v realnem času. Posreduje nam vse podatke o proizvodnji elektrike v sončni elektrarni, polnjenju baterij, porabi električne energije in trenutnih virih iz katerih porabljamo energijo.